AZERUSENG
Naviqasiya
Ana səifə
Xəbərlər
Qaydalar və Təlimatlar
Şəxsi Heyət
Sərgilər
Təlim və İdman
Ciftliklər
Çempionlar
Kitabxana
Kinoloji təhsil
Əlaqələr
Linklər
Axtarış
<?php // Members List $locale['400'] = "IstifadYilYrin siyah1s1"; $locale['401'] = "IstifadYinin ad1"; $locale['402'] = "Status"; $locale['403'] = "Bu hYrflY henY tap1lmad1 "; $locale['404'] = "HYr _eyi gstYrmYk"; // View User Groups $locale['410'] = "IstifadYi qruplar1na bax1_"; $locale['411'] = "%u IstifadYi"; $locale['412'] = "%u IstifadYilYr"; // User Profile $locale['420'] = "IstifadYinin profili: "; $locale['421'] = "mumi mYlumat"; $locale['422'] = "Statistika"; $locale['423'] = "IstifadYi qruplar1"; // Edit Profile $locale['440'] = "Profilin redaktY etmYk"; $locale['441'] = "Profil uurla dYyi_dirilib"; $locale['442'] = "Profili dYyi_dirY bilmirYm:"; // Edit Profile Form $locale['460'] = "Profili yenilYmYk"; // Update Profile Errors $locale['480'] = "Siz ad vY e-mail nvan1 mYyyYn etmYlisiz."; $locale['481'] = "IstifadYinin ad1nda yol verilmYz simvollar var."; $locale['482'] = "BelY adl1 istifadYi ".(isset($_POST['user_name']) ? $_POST['user_name'] : "")." art1q var."; $locale['483'] = "Yanl1_ e-mail nvan."; $locale['484'] = "E-mail ".(isset($_POST['user_email']) ? $_POST['user_email'] : "")." art1q istifadY olunur."; $locale['485'] = "Yeni _ifrYlYr uyun gYlmir."; $locale['486'] = "Yanl1_ _ifrY, yaln1z hYrf vY rYqYmlYrdYn istifadY edin.<br> ^ifrY 6 simvoldan az olmamal1d1r."; $locale['487'] = "<b>DiqqYt:</b> ssenarinin yanl1_ yerinY yetirilmYsi."; ?><?php $locale['u001'] = "IstifadYinin ad1:"; $locale['u002'] = "^ifrY:"; $locale['u003'] = "Yeni _ifrY:"; $locale['u004'] = "^ifrYni tYkrarlay1n:"; $locale['u005'] = "e-mail nvan:"; $locale['u006'] = "e-mail nvan1 gizlYt?"; $locale['u007'] = " BYli "; $locale['u008'] = " xeyir"; $locale['u009'] = "Ya_ay1_ yeri:"; $locale['u010'] = "Doulma tarixi:"; $locale['u011'] = "ICQ#:"; $locale['u012'] = "MSN ID:"; $locale['u013'] = "Yahoo ID:"; $locale['u014'] = "Home page's URL:"; $locale['u015'] = "Sxem:"; $locale['u016'] = "MvYqqYti yerdYyi_mY:"; $locale['u017'] = "Avatar"; $locale['u018'] = "^Ykili semYk n  Grnt kliklYyin"; $locale['u019'] = "Sil"; $locale['u020'] = "Imza:"; $locale['u021'] = "AIM ID:"; $locale['u022'] = "Fayl1n maksimal ls %s Maksimal l %ux%u qYdYr piksel olmal1d1r"; // Items shown in profiles $locale['u040'] = "Qeydiyyat tarixi:"; $locale['u041'] = "atda ismar1c:"; $locale['u042'] = "GndYrilmi_ _YrhlYr:"; $locale['u043'] = "Forumda ismar1c:"; $locale['u044'] = "Sonuncu bax1_:"; $locale['u045'] = "IstifadYinin statusu:"; $locale['u046'] = "Avatar yoxdur"; $locale['u047'] = "Xahi_lY gizlYdilib"; $locale['u048'] = "TYyin edilmYyib"; $locale['u049'] = "He vaxt"; $locale['u050'] = "0P nvan:"; $locale['u051'] = "e-mail"; $locale['u052'] = "Veb-sayt"; $locale['u053'] = "Privat"; // Profile Options $locale['u060'] = "Privat ismar1c gndYr"; ?>
Fuhrer Super administrator
[]
August 19 2013 02:14:32
May 23 2024 08:33:36
0
0
0
Qonaq
Ad

ŞifrəQeydiyyatdan keçməmisiz?

Hal hazırda saytda
Qonaqlar: 1
Saytda qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi yoxdur

İstifadəçilər: 1
qonaq: Fuhrer